Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies.

Viac
 

VEREJNÁ TABUĽA

 17.10.2022

VEREJNÁ VYHLÁŠKA vyvesená dňa 17.10.2022 o začatí správneho konania vo veci vyhlásenia cintorína vojnového, v obci Ladomirová, okres Svidník nachádzajúci sa na parcelách reg. KN C 42, k. ú. Ladomirová, za národnú kultúrnu pamiatku, ktorú nájdete TU: Verejna_vyhlaska_cintorin_NKP.pdf

Obec Ladomirová zverejňuje dňa 04.08.2022 "Výberové konanie" na pracovné miesto "Pedagogický asistent učiteľa", ktoré nájdete TU: VK_pedagogicky_asistent-ZS_LA.pdf

Verejná vyhláška zverejnená dňa 04.08.2022: Rozhodnutie - Výzva na doplnenie žiadosti a prerušenie konania o stavbe "Rekonštrukcia cesty III/3541, pred obcou Vagrinec - nájdete TU: Verejna_vyhlaska_rekonstrukcia_cesty_pred_obcou_Vagrinec.pdf

Verejná vyhláška zverejnená dňa 20.06.2022: Oznámenie o začatí územného konania a nariadenie ústneho jednania - Rekonštrukcia cesty III/3541, pred obcou Vagrinec - nájdete TU: Oznamenie_zacati_uzemneho_konania-rekonstrukcia_cesty_psk.pdf

Zverejnený návrh "Záverečný účet" za rok 2021. Nájdete TU: ObcU_LA_zaverecny_ucet_navrh_2021.pdf

Verejná vyhláška k povolení a užívaní stavby "Prístrešok pre včelín" - TU: Verejna_vyhlaska_Jozef_Bojcik_vcelin.pdf

Stavebné povolenie na výstavbu "Materská škola Ladomirová" - Obec Ladomirová, Ladomirová 33 - TU: Materska_skola_-_stavebne_povolenie_14_4_2022.pdf

Stavebné povolenie na výstavbu "Pestovateľskej pálenice, liehovar na obocné destiláty a muštáreň" - Vladislav Hanák, Ladomirová 116 - TU: Palenica_-_stavebne_povolenia_14_4_2022.pdf

Oznámenie o začatí zlúčeného a stavebného konania - Mgr. Jozef Bojčík, Ladomirová 65 - TU: Oznamenie_vcelin_-_12_4_2022.pdf

Všeobecne záväzné nariadenie Obce Ladomirová č. 1/2022  o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základných školách, ktorých zriaďovateľom je Obec Ladomirová - vzn_1_2022-o-urceni_miesta-a-casu-zapisu-dietata.pdf

Obecné zastupiteľstvo v Ladomirovej, v zmysle § 18a, ids, 2, zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a v uznesenia Obecného zastupiteľstva č. 61, zo dňa 28.12.2021 VYHLASUJE voľbu hlavného kontrolóra obce Ladomirová. Podmienky výberového konania na funkciu hlavného kontrolóra nájdete TU: VK-hlavny_kontrolor_obcu_la.pdf

Obecný úrad v zmysle ust. § 11, ods. 4 zákona č. 527/2022 Z. z. o dobrovoľných dražbách v znení neskorších predpisov zverejňuje dňa 21.02.2022 "Oznámenie o dražbe č. 008/2022" na úradnej tabuli Obecného úradu v Ladomirovej. Oznámenie nájdete TU: Oznamenie_verejna_drazba_Ladomirova_3.pdf

Verejná vyhláška o začatí stavebného konania a nariadenie ústneho pojednávania o vydanie stavebného povolenia stavby "Materská škola Ladomirová", zverejnená 31.01.2022 - TU: Vyhlaska_stavebne_konanie-vystavba_MS_ObcU_LA.pdf

Verejná vyhláška - rozhodnutie "Rozšírenie verejného vodovodu" zverejnená dňa 28.01.2022 - TU: Verejna_vyhlaska_rozsirenie_vodovodu-ObcU_LA.pdf

Oznámenie o začatí stavebného konania a nariadenie ústneho pojednávania: Vladislav Hanák "Pestovateľská pálenica, liehovar na ovocné destiláty a muštáreň" - Zverejnené dňa 05.01.2022 - Verejnou vyhláškou - TU: Oznamenie_zacati_stavebneho_konania.pdf

Návrh VZN č. 2/2021 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Ladomirová, zverejnený 22.11.2021.

Návrh nájdete TU: VZN_dane_poplatky_2_2021_ObcU_LA.pdf

Návrh rozpočtu obce Ladomirová na rok 2022 - 2024, zverejnený dňa 03.12.2021.

Návrh nájdete TU: Navrh_rozpoctu_2022-2024-PRÍJMY.pdf, Navrh_rozpoctu_2022-2024-VÝDAVKY.pdfZoznam článkov:

1 2 >
Úradné hodiny
Pondelok 07:30 - 15:30
Utorok 07:30 - 15:30
Streda 07:30 - 16:30
Štvrtok  Neúradný deň
Piatok 07:30 - 14:00

Obedňajšia prestávka: 12:00 - 13:00

+421 54 752 26 26
Napíšte nám

Kalendár odvozu odpadu