Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies.

Viac
 

Kontakty

Toto webové sídlo www.ladomirova.sk spravuje Obec Ladomirová je spracované a naplnené v súlade s platnou legislatívou, podľa pravidiel prístupnosti webového sídla podľa prílohy č. 1 Výnosu o štandardoch pre IS VS (účinnosť 1.10.2008, vydaný vo Finančnom spravodajcovi MF SR č. 9/2008).

Správca obsahu

Obec Ladomirová 

Adresa:
Obecný úrad Ladomirová
Ladomirová 33
090 03  Ladomirová

IČO: 00330671
DIČ: 2020808757

Samosprávny kraj: Prešovský 
Okres: Svidník 
Región: Horný Šariš 
Počet obyvateľov: 1056 
Rozloha: 1539 ha
Prvá písomná zmienka: v roku 1414 

Všeobecné informácie: sekretariat.ladomirova@gmail.com
Podateľňa: sekretariat.ladomirova@gmail.com
Starosta: starosta.ladomirova@gmail.com
Informácie o napĺňaní webového sídla: admin@ladomirova.sk

Sekretariát: 
Anna Mikitková, Ing. Mária Billá
Tel.: 054 752 26 26
E-mail: sekretariat.ladomirova@gmail.com

Bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a.s., pobočka Svidník, Centrálna 812/11, 089 01  Svidník
Číslo účtu vo formáte IBAN: SK79 5600 0000 0036 3611 0014


Kompetencie:
Obec Ladomirová je samostatný územný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky, ktorý svoje samosprávne kompetencie vykonáva samostatne (zákon SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení).

Stavebný úrad pre obec Ladomirová spravuje "Spoločný obecný úrad Nižný Orlík" voSvidníku 

Technický prevádzkovateľ webstránky:

webex.sk

webex.sk
Ostrovského 2
040 01 Košice
Slovenská republika

e-mail: info@webex.sk

  Úradné hodiny
  Pondelok 07:30 - 15:00
  Utorok 07:30 - 15:00
  Streda 07:30 - 16:30
  Štvrtok 07:30 - 15:00
  Piatok 07:30 - 14:00

  Obedňajšia prestávka: 12:00 - 13:00

  +421 54 752 26 26
  Napíšte nám

  Kalendár odvozu odpadu