Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies.

Viac
 

História

Obec založili na zákupnom práve a v roku 1427 nebola zdanená. Obec je doložená z roku 1414 ako Ladamerwagasa, neskôr ako Ladomirowa (1773), Lademér (1786), Ladomirovce (1920), Ladomirová (1927); maďarsky Ladomér, Ladomérvágása.

          Obec patrila panstvu Makovica. Bola mýtnou stanicou. Od 18. – 19. storočia tu mali majetky Ladomírskovci. V roku 1787 mala obec 102 domov a 720 obyvateľov, v roku 1828 mala 128 domov  a 946 obyvateľov. Živili sa roľníctvom, chovali dobytok a pracovali v lesoch.

          Po 1. svetovej vojne sa v obci usadili ruský emigranti (pravoslávni mnísi), ktorí tu postavili kostol a tlačiareň. Obyvatelia pracovali väčšinou v poľnohospodárstve a v lesoch.

          Na jeseň roku 1944 sa pri obci odohrala veľká tanková bitka Karpatsko-duklianskej operácie. Obec bola takmer celá zničená, po oslobodení znovu vystavaná. Väčšina obyvateľstva pracovala  v  priemyselných závodoch vo Svidníku.

Zdroj: Vlastivedný slovník obcí na Slovensku, 2. Časť

Príroda

          Ladomirová leží v severnej časti Nízkych Beskýd v doline Ladomírky. Nadmorská výška v strede obce je 265 m n. m. a v chotári 250 – 503 m n. m. Mierne členitý, dolinami menších potokov rozrezaný povrch chotára tvoria súvrstvia flyšu, náplavy štrkov a pieskov a svahové hliny. Zalesnený je len vo východnej a severnej časti (buk, hrab, breza)

Zdroj: Vlastivedný slovník obcí na Slovensku, 2. Časť

Kultúrne dedičstvo

Drevené chrámy

          Drevené chrámy, ale aj drevené domy patrili k neoddeliteľnej súčasti života našich predkov. Ich život bol oveľa chudobnejší ako nás, ale o to oveľa bohatší. Z ich čias za zachovali drevené chrámy, ktoré hovoria o ich živote a v súčasnosti patria tieto chrámy nielen k národnej kultúrnej pamiatke, ale sú chránené aj UNESCOm. Tieto chrámy si môžete pozrieť na webovej stránke “http://www.drevenechramy.sk/drevene-chramy/”, alebo osobne.

Pamiatky

          Aj v obci Ladomirová sa nachádza takýto drevený kostol. Ide o kostol grécko-katolícky zrubový trojpriestorový z roku 1742, pri kostole je zvonica – národná kultúrna pamiatka. Ďalej sa tu nachádza kostol kláštorný pravoslávny postavený podľa vzoru ruských kostolov v 20. rokoch 20. storočia.

Tradície

          Medzi naše tradície patrí hromadná cestná zástavba so znakmi nepravidelnosti. Zrubové domy s maštaľou, stodolou a šopou pod spoločnou vysokou valbovou slamenou strechou sú z 19. storočia.  Ešte začiatkom 20. storočia bolo rozšírené tkanie plátna, pletenie košov, výroba dreveného náradia, v menšej miere aj paličkovanie čipiek.

Zdroj: Vlastivedný slovník obcí na Slovensku, 2. časť

  Úradné hodiny
  Pondelok 07:30 - 15:00
  Utorok 07:30 - 15:00
  Streda 07:30 - 16:30
  Štvrtok 07:30 - 15:00
  Piatok 07:30 - 14:00

  Obedňajšia prestávka: 12:00 - 13:00

  +421 54 752 26 26
  Napíšte nám

  Kalendár odvozu odpadu