Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies.

Viac
 

Covid-19

INFORMÁCIE O CELOPLOŠNOM TESTOVANÍ
23.01.2021
Týmto dávame občanom na vedomie, že obec zriadili mobilné odberné miesto na celoplošné testovanie na COVID-19, ktoré sa bude nachádzať na obecnom úrade, v sále kultúrneho domu. Po minulých skúsenostiach sa testovanie na COVID-19 uskutoční iba 1 deň, a to 23.01.2021, v čase:
od 08:00 hod. do 12.00 hod.
od 12:45 hod. do 17:00 hod.
od 17:30 hod. do 20:00 hod.
K dispozícii budú 6-ti zdravotníci, z toho 2 dobrovoľníci z Poľskej republiky. Uvedení zdravotníci budú tvoriť 3 tímy, čiže naraz sa môžu otestovať 3 občania, čím by sa mali skrátiť čakacie doby na testovanie. Približný počet čakajúcich pred testovacou miestnosťou si môžu občania zistiť prostredníctvom internetu na webovom odkaze: "http://www.impoinfo.com/queue.php?id=158&platform=pc&subject=Testovanie%20Covid-19", alebo prostredníctvom mobilnej aplikácie MOJA OBEC.
Veríme, že tak ako minule, tak aj tentoraz sa testovania zúčastnite vo veľkom počte. Ďakujeme za Vašu účasť a trpezlivosť!
INFORMÁCIE O CELOPLOŠNOM TESTOVANÍ
04.11.2020
DRUHÉ KOLO CELOPLOŠNÉHO TESTOVANIA NA COVID-19, SA USKUTOČNÍ DŇA 7.11.2020 A 8.11.2020, a to v čase:
od 08:00 hod. do 12.00 hod.
od 12:45 hod. do 17:00 hod.
od 17:30 hod. do 20:00 hod.
Na základe skúseností z 1 kola testovania, občania sa môžu zúčastniť testovania v hore uvedenom čase, pričom počet čakajúcich pred testovacou miestnosťou si môžu zistiť prostredníctvom internetu na webovom odkaze: http://www.impoinfo.com/queue.php?id=158&platform=pc&subject=Testovanie%20Covid-19, alebo prostredníctvom mobilnej aplikácie MOJA OBEC.
01.11.2020, 11:00 hod.
Vážení občania, týmto Vám oznamujeme, že pokračuje 2 deň testovania na zistenie vírusu Covid-19. Odberné miesto v obci Ladomirová je od 7:00 hodiny rána pripravené na testovanie. V týchto chvíľach sa testuje bez čakania. Týmto prosíme občanov, ktorí sa ešte neboli testovať, aby sa zúčastnili testovania. Testovacie miesto je otvorené do 12tej hodiny a od 13:00 do 21:30. Doposiaľ sa bolo otestovať 462 občanov, čo je 49,57 % účasť obyvateľstva na testovaní, z celkového počtu občanov, bez detí do 10 rokov.
Obec Ladomirová, týmto občanom dáva na vedomie, že zajtra v sobotu 31.10.2020 a v nedeľu 01.11.2020 sa v obci Ladomirová uskutoční celoplošné testovanie obyvateľstva na prítomnosť ochorenia COVID-19. Testovanie bude prebiehať v čase od 07:00 do 12:00 a od 13:00 do 22:00.
V sobotu 31.10.2020 od 7:00 hod. sa začnú testovať občania bývajúci na rómskej osade, a to postupne podľa súpisného čísla rodinných domov. Najprv od 7:00 do 08:00 budú testovaní občania bývajúcich na súpisnom čísle 148 a 149. Následne na ďalšie hodiny poprosíme občanov, aby postupne prichádzali podľa súpisného čísla 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 160, 162, 163, 164, 215, 216, 217, 223 a 230. Na 1 hodinu je možné maximálne otestovať 35 občanov. Preto Vás prosíme, aby ste si takto zabezpečili aj príchod na testovanie.
Ostatní občania obce Ladomirová budú testovaní v sobotu večer, resp. v nedeľu celý deň, pričom na testovanie nech sa dostavia podľa abecedy.
Priebežne budeme prostredníctvom rozhlasu, internetu, resp. cez aplikáciu MOJA OBEC, podávať informácie o testovaní.
Ďalej upozorňujeme občanov, že prednostne budú testované deti s rodičmi, tehotné ženy, občania so zdravotným postihnutím a seniori.
Deti do 10 rokov sú od testovania oslobodené. Seniori nad 65 rokov sa  testovania nemusia zúčastniť, ale následne musia byť 10 dní v domácej karanténe.
Usmernenie k testovaniu “SPOLOČNÁ ZODPOVEDNOSŤ” – Usmernenie_k_testovaniu-SPOLOCNA_ZODPOVEDNOST
OZNAM 20.04.2020
Uznesenie vlády SR č. 233 z 16.04.2020 k návrhu rozšírenia núdzového stavu viď. tu: 233_2020
Finálne opatrenia – štátna karanténa viď. tu: Final opatrenie statna karantena 16_4_2020-1
OZNAM 07.04.2020
COVID-19: Buďme zodpovední. Voľný pohyb osôb počas veľkonočných sviatkov je obmedzený
Počas veľkonočných sviatkov budú mať ľudia na Slovensku obmedzený voľný pohyb, rozhodla dnes vláda v snahe zamedziť šíreniu ochorenia COVID-19 (koronavírus). Vláda rozšírila opatrenia núdzového stavu a obmedzenie pohybu vstúpi do platnosti v stredu 8.4 o 00.00 hod a skončí sa v pondelok 13.4. o 23:59 hod. Výnimkou budú tieto prípady:
obvyklá cesta do a zo zamestnania a cesta na výkon podnikateľskej činnosti alebo inej obdobnej činnosti,
cesta v nevyhnutnom rozsahu za účelom obstarania nevyhnutných základných životných potrieb (nákup potravín, liekov a zdravotníckych prostriedkov, hygienického tovaru, kozmetiky a iného drogériového tovaru, krmív a ďalších potrieb pre zvieratá, zabezpečenie starostlivosti o deti, zabezpečenie starostlivosti o domáce zvieratá, doplnenie pohonných hmôt),
cesta za účelom obstarania nevyhnutných základných životných potrieb podľa bodu 2 pre inú osobu (napr. dobrovoľníctvo, susedská výpomoc) v rámci územia okresu, v prípade Bratislavy a Košíc v rámci mesta,
cesta do zdravotníckeho zariadenia za účelom neodkladného vyšetrenia, vrátane sprevádzania blízkou osobou a príbuzným,
pobyt v prírode v rámci okresu, v prípade Bratislavy a Košíc v rámci územia mesta,
cesty na pohreb blízkej osoby,
cestu za účelom starostlivosti o blízku osobu alebo príbuzného, ktorý je na takú starostlivosť odkázaný v rámci okresu, v prípade Bratislavy a Košíc v rámci územia mesta.
Prísnejšie opatrenia s cieľom zabrániť šíreniu ochorenia po celej krajine vláde odporučilo konzílium odborníkov. Veľkonočné sviatky sú totiž na Slovensku príležitosťou na stretávanie sa celých rodín a návštevy predovšetkým rodičov a starých rodičov, pre ktorých môže mať ochorenie vážne dôsledky. „Verím, že ľudia opatrenie pochopia, je to ochrana verejného zdravia, ochrana verejného záujmu,” zdôraznil premiér Igor Matovič. Zároveň vláda na toto obdobie zakázala uplatňovanie práva pokojne sa zhromažďovať, s výnimkou osôb žijúcich v spoločnej domácnosti.
Na dodržiavanie obmedzeného pohybu osôb má dozerať polícia v spolupráci s armádou.
OZNAM 27.03.2020
Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Prešove zasiela opatrenia a usmernenia hlavného hygienika SR v súvislosti s ochorením COVID-19 a taktiež infografiky pre verejnosť.
Prehľad prijatých opatrení od 06.03.2020 – Opatrenia – prehľad
Podrobný opis usmernenia hlavného hygienika SR – COVID-19 – Usmernenie
Leták 1 – 10 odporúčaní keď ste doma COVID-19
Leták 2 – Čo robiť, ak ste chorý_COVID-19
Leták 3 – Osoby s vyšším rizikom ochorenia COVID-19
Leták 4 – Pomoc sebe a druhým COVID-19
OZNAM 19.03.2020
Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia:
1._karantenne_opatrenie_ucinne_od_19_03_2020
2._Usmernenie_hlavneho_hygienika_SR_COVID-19__piata_aktualizacia
OZNAM 16.03.2020
Usmernenia a opatrenia ÚVZ SR a režimové opatrenia Hlavného hygienika SR:
1 Usmernenie_hlavneho_hygienika_SR-16_03_2020
2 Opatrenie_UVZ_SR_o_zakaze_a_obmedzeni_prevadzok
3 Opatrenie_UVZSR_karantena
4 Rezimove_opatrenie_HHSR_pri_ohrozeni_verejneho_zdravia(1)
5 Rezimove_opatrenie_HHSR_pri_ohrozeni_verejneho_zdravia
6 Usmernenie_hlavneho_hygienika_SR_COVID-19_stvrta_aktualizacia_13.3.2020
Krízový štáb Okresného úradu Svidník, konaný dňa 15.03.2020 vo svojich úlohách poveril starostov obcí, aby informovali občanov o povinnosti nosenia rúšok, či iných ochranných prvkov na tvái v nákupných centrách, nemocničných zariadeniach, lekárňach a v hromadných dopravných prostriedkoch.
OZNAM 14.03.2020
Nariadenie Prešovského samosprávneho kraja o zmene cestovných poriadkov od 16. do 27.03.2020 – Mimoriadna_zmena_cestovny_poriadok_16-27_03_2020
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky opätovne vyzýva občanov, že vstup na Slovensko, bude umožnený len osobám, ktoré majú povolenie na pobyt, však musia podstúpiť 14-dňovú karanténu. Povinná 14-dňová domáca karanténa platí od 13.03.2020 až do odvolania pre ľudí s trvalým alebo prechodným pobytom v SR žijúcim na území SR nad 90 dní, ktorí sa vrátia zo zahraničia, vrátane osôb žijúcich v spoločnej domácnosti. Za nedodržanie domácej karantény hrozí sankcia vo výške 1659 eur.
Osoby, ktoré sa vrátili zo zahraničia sú povinné bezprostredne po návrate na Slovensko oznámiť túto skutočnosť telefonicky alebo elektronicky svojmu ošetrujúcemu lekárovi, ktorý rozhodne o domácej izolácii.
Príkaz a nariadenie starostu obce spojené so zabránením šírenia koronavírusu na Slovensku
Príkaz starostu obce Ladomirová č. 1 – Prikaz_starostu_1-Nariadenia-ObcU_LA
Príkaz starostu obce Ladomirová č. 2 (zatvorenie ZŠ Ladomirová) – Prikaz_starostu_2-Zatvorenie_ZS-ObcU_LA
Príkaz starostu obce Ladomirová č. 3 (zatvorenie MŠ Ladomirová) – Prikaz_starostu_3-Zatvorenie_MS-ObcU_LA
Nariadenie o prerušení úradných hodín Obce Ladomirová – Nariadenie_prerusenie_uradnych_hodin-ObcU_LA
OZNAM O PREVENTÍVNYCH OPATRENIACH NA ZAMEDZENIE ŠÍRENIA KORONAVÍRUSU
            V zmysle záverov zasadnutia ústredného krízového štábu, zo dňa 6. marca 2020, Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny a Obce Ladomirová, Obec Ladomirová prijíma nasledovné preventívne opatrenia na zamedzenie šírenia koronavírusu:
obec pozastavuje organizovanie spoločenských kultúrnych a športových podujatí vo svojej pôsobnosti,
obec pozastavuje právnickým a fyzickým osobám – podnikateľom na území obce konanie hromadných podujatí, pri ktorých by mohlo dôjsť k šíreniu ochorenia,
obec vyzýva občanov, aby zvážili osobnú návštevu obecného úradu, ale aj iných úradov v okrese Svidník a na komunikáciu využívali emailový a telefonický kontakt,
obec informuje občanov, že je pozastavený výkon aktivačnej činnosti podľa § 10, § 12 a § 52 od dnes 13:00 hod. do 23.03.2020. Neodpracované hodiny sa považujú za odpracované, a takto budú aj zo strany organizátorov vyhodnotené.
Obec Ladomirová žiada občanov, aby zbytočne nerobili paniku a dodržiavali uvedené opatrenia. Zatiaľ v obci Ladomirová nebol potvrdený výskyt vírusu COVID-19, ale je potrebná prevencia, ktorá by prípadným  nákazám zabránila.
         V zmysle rozhodnutia Úradu verejného zdravotníctva SR, sa nariaďujú od 10.03.2020 do 23.03.2020 tieto opatrenia:
Verejná vyhláška 1:  1._Verejna_vyhlaska_rozhodnutie_zakaz_hromadnych_podujati
Verejná vyhláška 2: 2._Verejna_vyhlaska_rozhodnutie_izolacia_v_domacom_prostredi
Usmernenie: 3._Usmernenie_hlavneho_hygienika_SR_karantena_09_03.2020
Z dôvodu vzniku ohrozenia verejného zdravia a nevyhnutnosti prijať opatrenia podľa zákona o civilnej ochrane obyvateľstva, vláda Slovenskej republiky vyhlásila 11. marca 2020 mimoriadnu situáciu na území Slovenskej republiky. Ústredný krízový štáb SR prijal 12. marca 2020 nasledovné opatrenia v súvislosti s ochorením COVID-19:
zatvorenie všetkých troch medzinárodných letísk,
povinná 14-dňová karanténa pre ľudí s trvalým alebo prechodným pobytom v SR, ktorí sa vrátia zo zahraničia,
zatvorenie všetkých škôl a školských zariadení,
zavedenie dočasných hraničných kontrol so všetkými susednými štátmi s výnimkou Poľskej republiky, na tejto hranici bude situácia priebežne monitorovaná,
obmedzenie medzinárodnej a vnútroštátnej vlakovej i autobusovej prepravy, dopravné obmedzenia sa netýkajú dovozu a zásobovania,
zatvorenie barov, voľnočasových zariadení a priestorov (lyžiarskych stredísk, wellness centier, fitnescentier, zábavných parkov a aquaparkov),
zatvorenie sociálnych a kultúrnych zariadení,
obmedzená prevádzka obchodných centier – cez víkend bude možné nakúpiť len potraviny, lieky a drogériu,
obmedzenie úradných hodín klientskych centier,
naďalej platí zákaz návštevy nemocníc,
zákaz organizovania hromadných podujatí športovej, kultúrnej, spoločenskej či inej povahy,
hotely a reštaurácie budú otvorené.
Na základe uvedeného, žiadame všetkých občanov obce, aby dodržiavali uvedené opatrenia, aby neohrozili svoje zdravie, ale hlavne zdravie nás všetkých.
Ďakujeme  ..
Úradné hodiny
Pondelok 07:30 - 15:30
Utorok 07:30 - 15:30
Streda 07:30 - 15:30
Štvrtok 07:30 - 15:30
Piatok 07:30 - 15:30

Obedňajšia prestávka: 12:00 - 13:00

+421 54 752 26 26
Napíšte nám

Kalendár odvozu odpadu