Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies.

Viac
 

Kalendár odvozu odpadu

UVEDENÁ STRÁNKA JE VENOVANÁ VEĽMI AKTUÁLNEJ PROBLEMATIKE ODPADOV. SLOVENSKÁ REPUBLIKA SA ZAVIAZALA TRIEDIŤ AŽ 40 % KOMUNÁLNEHO ODPADU. OBEC LADOMIROVÁ TRIEDILA ODPAD V ROKU 2017 NA ÚROVNI 4,12 %. ÚROVEŇ TRIEDENIA KOMUNÁLNEHO ODPADU V ROKU 2021 BOLA 39,11 %. AJ KEĎ SA ZLEPŠILA ÚROVEŇ TRIEDENIA, NAĎALEJ APELUJEME NA OBČANOV OBCE, ABY ČO NAJVIAC TRIEDILI ODPADY, ČÍM SA NIELEN OBCI ZNÍŽIA NÁKLADY ZA VÝVOZ ODPADOV, ALE SA AJ AUTOMATICKY ZNÍŽI DAŇ ZA KOMUNÁLNY ODPAD.

V zmysle Zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (§ 81, bod 7, písm. j), obec má povinnosť zverejňovať na svojom webovom sídle údaje o komunálnom odpade z obce v rozsahu štátneho štatistického zisťovania podľa osobitného predpisu za obdobie predchádzajúceho kalendárneho roka do 31. mája príslušného kalendárneho roka. Údaje o triedenom komunálnom odpade za rok 2021 nájdete TU: Zverejnenie_KO-ObcZ_LA-2021.pdf

LETÁK VÝVOZU KOMUNÁLNEHO ODPADU NA ROK 2022: Kalendar_KO-ObcU_LA-2022.pdf

Najdôležitejším dokumentom, podľa ktorého sa majú občania riadiť pri zbere, ale aj zneškodňovaní odpadu je VZN Obce Ladomirová č. 3/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Ladomirová. Nájdete ho tu: VZN_naklad_komu_odpadom_3_2016_OcU_LA.   

Dňa 15.11.2018, ukončil Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky kontrolu zameranú na “Efektívnosť a účinnosť triedeného zberu komunálneho odpadu”. Protokol z kontroly nájdete TU: NKU_protokol_kontroly_komunalny_zber-obcu_LA.pdf.

Vývoz komunálneho, ale aj triedeného odpadu pre obec zabezpečuje na základe zmluvy firma FÚRA s.r.o. Obec na základe zmluvy s firmou NATUR-PACK, a.s., za odvoz triedeného komunálneho odpadu NEPLATÍ, čo znamená, že čím viac obec bude triediť, tým bude musieť menej zaplatiť za odpady. V minulom roku mala obec podpísanú zmluvu za odvoz triedeného komunálneho odpadu s firmou ENVI-PAK, a.s. Informácie o firme NATUR-PACK, a.s., nájdete TU: https://www.naturpack.sk/uvod/.

VKM (viacvrstvové kombinované materiály) – Uvedené označenie odpadu, označuje odpad, ktorý sa skladá z viacvrstvových kombinovaných materiálov na báze lepenky, tzv. tetrapakov. Okrem papiera, skla, kovov, plastov sú aj v kalendároch vývozu komunálneho odpadu od roku 2017 zahrnuté vývozy VKM. Preto aj týmto vyzývame občanov, aby začali triediť aj VKM odpady.

OZNAM: Firma Fúra s.r.o. dňa 03.12.2018 oznámila obci Ladomirová, že od 01.01.2019 bol schválený zákon o poplatkoch číslo 329, zo 17. októbra 2018 a nariadenie vlády číslo 330, zo 6. novembra 2018. V zmysle uvedených právnych noriem, sa môže poplatok za komunálny odpad obci navýšiť až o 15 až 20 % z terajšej ceny. PRETO TÝMTO VYZÝVAME VŠETKÝCH OBČANOV OBCE, ABY TRIEDILI KOMUNÁLNY ODPAD, ABY NÁKLADY NA LIKVIDÁCIU KOMUNÁLNEHO ODPADU BOLI ČO NAJNIŽŠIE. List nájdete TU: Oznam_Fura_schvalenie_zakona_o_poplatkoch

OZNAM:

Obec v roku 2020 triedila komunálny odpad na úrovni 21,73 %. Ako môžete sledovať, ceny odpadov každoročne rastú, a to nasledovne:

Úroveň vytriedenia KO     Sadzba za rok 2019     Sadzba za rok 2020    Sadzba za rok 2021

< 10 %                                          17                                          26                                        33

10-20 %                                       12                                          24                                        30

20-30 %                                       10                                          22                                         27

30-40 %                                          8                                         13                                         22

40-50 %                                          7                                         12                                         18

50-60 %                                          7                                         11                                          15

> 60 %                                             7                                              8                                          11

Obec v roku 2019 platila za uloženie komunálneho odpadu 17,- EUR /t. V roku 2020 sa cena zvýšila na 22,- EUR a v roku 2021 platila za komunálny odpad 27,- EUR. Čiže za 3 roky sa obci zvýšili náklady zo 17,- EUR na 27,- EUR, čo je o 10,- EUR viac na 1 tonu. Takže je nutné počítať z navýšením ceny za vývoz komunálneho odpadu pre občanov v najbližšom období.

PRÁVNE NORMY:

Zákon č. 79/2018 Z. z. o odpadoch TU: Zákon č. 79/2018 Z. z. o odpadoch

Zákon č. 329/2018 Z. z. o poplatkoch za uloženie odpadu nájdete TU: Zákon č. 329/2018 Z. z.

Nariadenie vlády SR č. 330/2018 Z. z. o výške sadzieb poplatkov za uloženie odpadov TU: Nariadenie vlády č. 330/2018 Z. z.

INFORMAČNÝ LETÁK, AKO TRIEDIŤ ODPAD NÁJDETE TU: nebudme_lenivi_triedme_odpad_SK_ENVI-PAK.

INFORMAČNÝ LETÁK, AKO TRIEDIŤ ODPAD NÁJDETE TU: LETAK-TRIEDIT_SA_OPLATI-LADOMIROVA

INFORMAČNÝ LETÁK, ČAS ROZPADU ODPADU: Cas_rozkladu_odpadu

  Úradné hodiny
  Pondelok 07:30 - 15:00
  Utorok 07:30 - 15:00
  Streda 07:30 - 16:30
  Štvrtok 07:30 - 15:00
  Piatok 07:30 - 14:00

  Obedňajšia prestávka: 12:00 - 13:00

  +421 54 752 26 26
  Napíšte nám

  Kalendár odvozu odpadu