Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies.

Viac
 

Všeobecné záväzné nariadenia

  UPOZORNENIE: Vzhľadom na skutočnosť, že starý internetový portál www.ladomirova.sk, bol za bývalého starostu obce Mgr. Ladislava Bojčíka zrušený a neskôr prevádzkovateľom zmazaný, nemáme informácie o starších VZN, ktoré boli v minulosti obecným zastupiteľstvom schválené. Ak budú nájdené staršie VZN obce Ladomirová v tlačenej podobe, budú sa priebežne zverejňovať na webovej stránke obce Ladomirová.

  VZN Obce Ladomirová č. 2/2021 o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Ladomirová.

  VZN_2_2021_dane_odpady_poplatky_ObcU_LA.pdf

  VZN Obce Ladomirová č. 1/2021 o zriadení dobrovoľného hasičského zboru obce Ladomirová.

  VZN_1_2021-DHZO-ObcU_LA.pdf

  VZN Obce Ladomirová č. 5/2018 o financovaní centier voľného času zriadených mimo územia obce Ladomirová v aktuálnom školskom roku.

  VZN_5_2018_CVC

  VZN Obce Ladomirová č. 4/2018 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce Ladomirová.

  VZN_4 2018_dotacie_ObcU_LA

  VZN Obce Ladomirová č. 3/2018, ktorým sa upravujú zásady odmeňovania poslancov obecného zastupiteľstva.

  VZN_3_2018-zasady-odmenovania-poslancov_OZ_ObcU_LA

  VZN Obce Ladomirová č. 2/2018 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy na rok 2018.

  VZN_2_2018-o-urceni-vysky-dotacie-na-MS_ObcU_LA

  VZN Obce Ladomirová č. 1/2018 o určení a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základných školách, ktorých zriaďovateľom je Obec Ladomirová.

  VZN_1_2018-o-urceni miesta-a-casu-zapisu-dietata_ZS_ObcU_LA

  Smernica o tvorbe a použití sociálneho fondu zamestnancov Obce Ladomirová č. 1/2018.

  Smernica_1_2018_Socialny_Fond_OcU_LA

  Doplnok č. 1 k VZN č. 1/2016 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Ladomirová.

  VZN_dane_poplatky_1_2016_DOPLNOK_1_OcU_LA

  VZN č. 5/2017 o vyhradení miest a ustanovení podmienok na umiestňovanie volebných plagátov na území obce Ladomirová

  VZN_5_Vylepne_plochy_ObcU_LA

  VZN č. 4/2017 o verejnom obstarávaní zákaziek s nízkou hodnotou zadávaných obcou Ladomirová

  VZN_4_Verejne_obstaravanie_ObcU_LA

  VZN č. 3/2017 o zápise detí do I. ročníka Základnej školy

  VZN_3_zapis_ZS_ObcU_LA

  VZN č. 2/2017 o zneškodňovaní odpadových vôd v obci Ladomirová

  VZN_2_kanalizacia_ObcU_LA

  VZN č. 1/2017 o zrušení Základnej školy v Ladomirovej, Ladomirová 32, 090 03 Ladomirová, Materskej školy v Ladomirovej, Ladomirová 32, 090 03 Ladomirová a zriadenie Základnej školy s materskou školu, Ladomirová 32, 090 03 Ladomirová

  VZN_1_2017_Zruseni_Zriadeni_ZS_MS_ObcU_LA

  VZN č. 1/2016 o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Ladomirová účinné od 01. januára 2017

  VZN_dane_poplatky_1_2016_ObcU_LA

  VZN č. 2/2016 o cintorínskom poriadku na území obce Ladomirová účinné od 01. januára 2017

  VZN_cintorin_2_2016_ObcU_LA

  VZN č. 3/2016 o nakladaní s komunálnym odpadom a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Ladomirová účinné od 01. januára 2017

  VZN_naklad_komu_odpadom_3_2016_ObcU_LA

  Predpis č. 1/2016  Nariadenie spracovania registratúry obce Ladomirová z 02.12.2016 o registratúrnom poriadku

  Predpis_1_2016_registraturny_poriadok_ObcU_LA

  Priloha_registrat_plan_obce_LA_2016

  Úradné hodiny
  Pondelok 07:30 - 15:30
  Utorok 07:30 - 15:30
  Streda 07:30 - 16:30
  Štvrtok  Neúradný deň
  Piatok 07:30 - 14:00

  Obedňajšia prestávka: 12:00 - 13:00

  +421 54 752 26 26
  Napíšte nám

  Kalendár odvozu odpadu