Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies.

Viac
 

Objednávky

Nariadenie vlády SR z 30. marca 2011, ktorým sa ustanovuje hodnota objednávok tovarov a služieb a faktúra za tovary a služby, ktoré sa nezverejňujú.

§ 1

Toto nariadenie vlády ustanovuje hodnotu objednávok tovarov a služieb a faktúr za tovary a služby, ktoré povinná osoba podľa § 2 zákona nezverejňuje.

§ 2

Povinná osoba podľa § 2 zákona okrem obce, mesta, vyššieho územného celku a nimi zriadenej rozpočtovej organizácie a príspevkovej organizácie nezverejňuje objednávky tovarov a služieb a faktúra za tovary a služby, ak súhrnná hodnota týchto tovarov a služieb na jednej objednávke alebo jednej faktúre nepresahuje sumu 3 000,- eur bez dane z pridanej hodnoty.

§ 3

Obec, mesto, vyšší územný celok a nimi zriadená rozpočtová organizácia a príspevková organizácie nezverejňuje objednávky tovarov a služieb a faktúry za tovary a služby, ktorých súhrnná hodnota  na jednej objednávke alebo na jednej faktúre nepresahuje sumu 1 000,- eur bez dane z pridanej hodnoty.

 OBJEDNÁVKY

Objednávka na základe podpísanej "Zmluvy o dielo", zo dňa 09.03.2022 a následne jej "Dodatku č. 1", zo dňa 16.05.2022, zverejnená dňa 08.06.2022 - Objednavka-MOUREZ-ObcU_LA-asfaltovanie_mk.pdf

Objednávka na zaobstaranie veľkokapacitných kontajnerov v zmysle projektu “Dobudovanie systému na zber a odvoz komunálneho odpadu v obci Ladomirová”, medzi firmou FEREX s.r.o. a Obec Ladomirová, zverejnená dňa 09.08.2019 – Objednavka_VKK-Ferex_Nitra_ObcU_LA_12_08_2019

Objednávka na verejné obstarávanie na projekt “Dobudovanie systému na zber a odvoz komunálneho odpadu v obci Ladomirová”, medzi firmou Maiana Consulting, s.r.o. a Obec Ladomirová, zverejnená dňa 26.6.2019 – Objednavka_VO-projekt-nelegalna_skladka_MC-ObcU_LA_26_06_2019

Úradné hodiny
Pondelok 07:30 - 15:00
Utorok 07:30 - 15:00
Streda 07:30 - 16:30
Štvrtok 07:30 - 15:00
Piatok 07:30 - 14:00

Obedňajšia prestávka: 12:00 - 13:00

+421 54 752 26 26
Napíšte nám

Kalendár odvozu odpadu