Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies.

Viac
 

Štatút, smernice obce

  Vnútorná smernica č. 2/2020 o poplatkoch za ostatné služby obce Ladomirová platná od 01.03.2020:VNÚTORNÁ SMERNICA_poplatky_ostatne_sluzby-ObcU_LA

  Organizačný poriadok Obecného úradu v Ladomirovej, platný od 20.01.2020 – ORGANIZACNY_PORIADOK-ObcU_LA_2020

  Referáty v zmysle organizačného poriadku:

  1. Referáty pod správou starostu obce PhDr. Vladislava Cupera – 1 STAROSTA_ObcU_LA
  2. Referáty pod správou p. Anna Mikitková – 2 MIKITKOVA-ObcU_LA – ObcU_LA
  3. Referáty pod správou p. Mária Drozdová – 4 DROZDOVA-ObcU_LA
  4. Referáty pod správou p. Mgr. Monika Goldírová – 5 GOLDIROVA-ObcU_LA
  5. Referáty pod správou p. Mgr. Eva Oleárová, p. Ľubica Šafránková – 6 OLEAROVA-SAFRANKOVA-ObcU_LA

  ZOZNAM REFERÁTOV – ZOZNAM_REFERATOV-1_3_2020_ObcU_LA

  Smernica o určení úradných hodín v obci Ladomirová – Smernica_uradne_hodiny_1_2020_ObcU_LA_2020

  Registratúrny poriadok obce Ladomirová – Predpis_1_2016_Registraturny_poriadok_OcU_LA

  Registratúrny plán obce Ladomirová, ako príloha k Registratúrnemu poriadku obce Ladomirová – Príloha_Registrat_plan_obce_LA_2016

  Úradné hodiny
  Pondelok 07:30 - 15:30
  Utorok 07:30 - 15:30
  Streda 07:30 - 15:30
  Štvrtok  Neúradný deň
  Piatok 07:30 - 15:30

  Obedňajšia prestávka: 12:00 - 13:00

  +421 54 752 26 26
  Napíšte nám

  Kalendár odvozu odpadu