Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies.

Viac
 

Projekty obce 2020

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky. Projekt "Riešenie migračných výziev v obci Ladomirová" v hodnote 15.600,0 0EUR. Žiadosť schválená.

Slovenská agentúra životného prostredia. Žiadosť o poskytnutie podpory formou dotácie z environmentálneho fondu na rok 2022. Program obnovy dediny -  projekt "Spracovanie odpadu na ďalšie využitie". Schválená dotácia vo výške 5 826,73 €. Dátum ukončenia realizácie projektu do 30.04.2023.

Prešovský samosprávny kraj. Projekt "Vybavenie kuchynského zariadenia", schválená výška dotácie: 800,00 €. Žiadosť schválená. Termín realizácie projektu: 15.2.2023-15.11.2023. Miesto realizácie projektu: Obecný úrad Ladomirová. Výzva: Výzva poslancov PSK.

 06.11.2020

Žiadosť o zabezpečenie podmienok vykonávania aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby. 1 UoZ – SCHVÁLENÉ 02.09.2020.

Žiadosť o podporu kultúry národnostných menšín – Názov projektu „Deti a tradičná kultúra“. Zakúpenie krojov a oblečenia pre deti v Základná škola Ladomirová. SCHVÁLENÉ – 4 000,- EUR – 29.08.2020.

Žiadosť o poskytnutie finančných prostriedkov na havarijnú situáciu kotlov v plynovej kotolni – Základná škola Ladomirová. Podaná 20.08.2020. SCHVÁLENÁ – 6072,19,- EUR.

Žiadosť o zabezpečenie podmienok vykonávania aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby. 5 UoZ. Žiadosť podaná 06.07.2021 – NESCHVÁLENÉ.

Žiadosť o dotáciu predsedu PSK pre rok 2020 zo dňa 20.06.2020. Projekt na skultúrnenie obecnej sály (zakúpenie stolov a stoličiek). ZAMIETNUTÝ.

Žiadosť o zabezpečenie aktivačnej činnosti a o poskytnutie nevyhnutné náklady spojené s aktivačnou činnosťou v rámci projektu „Pomôž svojej obci“ – 1 UoZ – SCHVÁLENÉ – 27.02.2020.

Žiadosť o poskytnutie finančného príspevku na podporu vytvárania pracovných miest u verejných zamestnávateľov vo vymedzených oblastiach zamestnania pre UoZ v rámci Národného projektu „Cesta na trh práce 3 – Opatrenie č. 2, podľa § 54 ods. 1 písm. a) zákona o službách zamestnanosti. 1 UoZ – SCHVÁLENÉ – 26.02.2020.

Žiadosť o zabezpečenie aktivačnej činnosti a o poskytnutie nevyhnutné náklady spojené s aktivačnou činnosťou v rámci projektu „Pomôž svojej obci“ – 1 UoZ – SCHVÁLENÉ - 30.01.2020.


Úradné hodiny
Pondelok 07:30 - 15:30
Utorok 07:30 - 15:30
Streda 07:30 - 15:30
Štvrtok 07:30 - 15:30
Piatok 07:30 - 15:30

Obedňajšia prestávka: 12:00 - 13:00

+421 54 752 26 26
Napíšte nám

Kalendár odvozu odpadu