Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies.

Viac
 

Projekty a granty 2022

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky. Projekt "Riešenie migračných výziev v obci Ladomirová" v hodnote 15.600,0 0EUR. Žiadosť schválená.

Slovenská agentúra životného prostredia. Žiadosť o poskytnutie podpory formou dotácie z environmentálneho fondu na rok 2022. Program obnovy dediny -  projekt "Spracovanie odpadu na ďalšie využitie". Schválená dotácia vo výške 5 826,73 €. Dátum ukončenia realizácie projektu do 30.04.2023.

Prešovský samosprávny kraj. Projekt "Vybavenie kuchynského zariadenia", schválená výška dotácie: 800,00 €. Žiadosť schválená. Termín realizácie projektu: 15.2.2023-15.11.2023. Miesto realizácie projektu: Obecný úrad Ladomirová. Výzva: Výzva poslancov PSK.

 31.08.2022

Výzva Ministerstva vnútra SR. Žiadosť o poskytnutie nenávratného finančného príspevku na projekt "Obec Ladomirová - dobudovanie komunikácií" v hodnote 103 114,13,- EUR.  Žiadosť podaná 19.01.2022. V PROCESE SCHVAĽOVANIA.

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR. Projekt "Riešenie havarijného stavu strechy Základná škola Ladomirová" v hodnote 120 000,- EUR. V PROCESE SCHVAĽOVANIA.

Výzva Ministerstva životného prostredia - Operačný program kvality životného prostredia. Žiadosť o poskytnutie nenávratného finančného príspevku na projekt "Zvýšenie miery zhodnocovania odpadov zlepšením podmienok na ich separáciu" v hodnote 120 966,30,- EUR. Žiadosť podaná 17.01.2022.  V PROCESE SCHVAĽOVANIA.

Výzva predsedu Prešovského samosprávneho kraja. Žiadosť o poskytnutie dotácie podľa VZN PSK č. 78/2019 na projekt "Zariadenie kultúrneho domu" v hodnote 7 800,- EUR. Žiadosť podaná dňa 20.02.2022. Žiadosť SCHVÁLENÁ vo výške 2500,- EUR..

Slovenská agentúra životného prostredia. Žiadosť o poskytnutie podpory formou dotácie z environmentálneho fondu na rok 2022. Program obnovy dediny. Výška dotácie 6000,- EUR. V PROCESE SCHVAĽOVANIA.

Metodicko-pedagogické centrum Bratislava. Žiadosť o poskytnutie dotácie na projekt "Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II" - zamestnanie 1 pedagogického asistenta od 01.09.2022 do 31.08.2023. DOTÁCIA SCHVÁLENÁ.

Environmentálny fond. Žiadosť o poskytnutie príspevku na triedený zber komunálneho odpadu - 500,- EUR. Príspevok SCHVÁLENÝ.


Úradné hodiny
Pondelok 07:30 - 15:00
Utorok 07:30 - 15:00
Streda 07:30 - 16:30
Štvrtok 07:30 - 15:00
Piatok 07:30 - 14:00

Obedňajšia prestávka: 12:00 - 13:00

+421 54 752 26 26
Napíšte nám

Kalendár odvozu odpadu