Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies.

Viac
 

Projekty a granty 2022

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky. Projekt "Riešenie migračných výziev v obci Ladomirová" v hodnote 15.600,0 0EUR. Žiadosť schválená.

   31.08.2022

  Výzva Ministerstva vnútra SR. Žiadosť o poskytnutie nenávratného finančného príspevku na projekt "Obec Ladomirová - dobudovanie komunikácií" v hodnote 103 114,13,- EUR.  Žiadosť podaná 19.01.2022. V PROCESE SCHVAĽOVANIA.

  Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR. Projekt "Riešenie havarijného stavu strechy Základná škola Ladomirová" v hodnote 120 000,- EUR. V PROCESE SCHVAĽOVANIA.

  Výzva Ministerstva životného prostredia - Operačný program kvality životného prostredia. Žiadosť o poskytnutie nenávratného finančného príspevku na projekt "Zvýšenie miery zhodnocovania odpadov zlepšením podmienok na ich separáciu" v hodnote 120 966,30,- EUR. Žiadosť podaná 17.01.2022.  V PROCESE SCHVAĽOVANIA.

  Výzva predsedu Prešovského samosprávneho kraja. Žiadosť o poskytnutie dotácie podľa VZN PSK č. 78/2019 na projekt "Zariadenie kultúrneho domu" v hodnote 7 800,- EUR. Žiadosť podaná dňa 20.02.2022. Žiadosť SCHVÁLENÁ vo výške 2500,- EUR..

  Slovenská agentúra životného prostredia. Žiadosť o poskytnutie podpory formou dotácie z environmentálneho fondu na rok 2022. Program obnovy dediny. Výška dotácie 6000,- EUR. V PROCESE SCHVAĽOVANIA.

  Metodicko-pedagogické centrum Bratislava. Žiadosť o poskytnutie dotácie na projekt "Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II" - zamestnanie 1 pedagogického asistenta od 01.09.2022 do 31.08.2023. DOTÁCIA SCHVÁLENÁ.

  Environmentálny fond. Žiadosť o poskytnutie príspevku na triedený zber komunálneho odpadu - 500,- EUR. Príspevok SCHVÁLENÝ.


  Úradné hodiny
  Pondelok 07:30 - 15:30
  Utorok 07:30 - 15:30
  Streda 07:30 - 15:30
  Štvrtok  Neúradný deň
  Piatok 07:30 - 15:30

  Obedňajšia prestávka: 12:00 - 13:00

  +421 54 752 26 26
  Napíšte nám

  Kalendár odvozu odpadu