Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies.

Viac
 

Projekty obce 2019

   06.11.2020

  Výzva Prešovského samosprávneho kraja na predkladanie žiadostí o dotácie pre rok 2019. Program „Kultúra“. Názov projektu „Skultúrnenie obecnej sály v Ladomirovej“. Účel projektu – nákup stolov a stoličiek. Žiadosť podaná 02/2019. : Žiadosť NESCHVÁLENÁ (03/2019).

  Žiadosť o zabezpečenie vykonávania aktivačnej činnosti formou menších obecných služieb pre obec alebo formou menších služieb pre samosprávny kraj a o poskytnutie príspevku na aktivačnú činnosť formou menších obecných služieb obci prostredníctvom ÚPSVaR Bardejov: Žiadosť SCHVÁLENÁ (03/2019). Realizovaná od 01.04.2019 do 30.09.2019.

  Projekt „Zvýšenie inkluzívnosti na Základnej škole Ladomirová“ v rámci Operačného programu Ľudské zdroje. Názov projektu „V základnej škole úspešnejší II“, prostredníctvom Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR. Projekt podaný 03/2019. Projekt  SCHVÁLENÝ (08/2019).

  Žiadosť o poskytnutie dotácie v pôsobnosti Ministerstva financií SR. Názov projektu „Oprava oplotenia cintorína“. Žiadosť podaná 03/2019. Žiadosť SCHVÁLENÁ (06/2019). Poskytnutých 9400,- EUR na oplotenie cintorína.

  Žiadosť o zabezpečenie vykonávania aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby pre 5 uchádzačov o zamestnanie prostredníctvom ÚPSVaR Bardejov: Žiadosť SCHVÁLENÁ (03/2019). Realizovaná od 01.04.2019 do 30.09.2019, počet schválených UoZ v rámci projektu 1.

  Žiadosť o zabezpečenie vykonávania aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby pre 1 uchádzačov o zamestnanie prostredníctvom ÚPSVaR Bardejov: Žiadosť SCHVÁLENÁ (04/2019). Realizovaná od 01.05.2019 do 31.10.2019, počet schválených UoZ v rámci projektu 1.

  Žiadosť o poskytnutie dotácie podľa zákona č. 526/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva vnútra SR v znení neskorších predpisov na „Prevencia kriminality a boj proti kriminalite okrem projektov, ktoré sú financované podľa osobitného predpisu“. NÁZOV PROJEKTU. Prevencia kriminality prostredníctvom rozšírenia kamerového systému v obci Ladomirová. Projekt podaný 05/2019. Projekt  NESCHVÁLENÝ (07/2019).

  PROJEKT. Žiadosť o poskytnutie nenávratného finančného príspevku z Ministerstva vnútra SR. Názov projektu: Rekonštrukcia existujúceho multifunkčného objektu pre účely komunitného centra. Projekt je zameraný na rekonštrukciu priestorov súčasného komunitného centra, ktoré sa nachádza v bývalých priestoroch krajčírskej dielne (stavebné úpravy, nový plynový kotol na vytápanie komunitného centra a priľahlých priestorov ObcÚ, nové rozvody kúrenia a topné telesá, nové stropy, podlahy, stierky a pod.). Projekt PODANÝ 06/2019 – v súčasnosti po doplnení v schvaľovacom procese.

  Žiadosť o zabezpečenie vykonávania aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby pre 4 uchádzačov o zamestnanie prostredníctvom ÚPSVaR Bardejov: Žiadosť NESCHVÁLENÁ (06/2019).

  Žiadosť o zabezpečenie vykonávania aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby pre 1 uchádzača o zamestnanie prostredníctvom ÚPSVaR Bardejov: Žiadosť SCHVÁLENÁ (08/2019). Realizovaná od 01.09.2019 do 28.02.2020, počet schválených UoZ v rámci projektu 1.

  Žiadosť o zabezpečenie vykonávania aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby pre 2 uchádzačov o zamestnanie prostredníctvom ÚPSVaR Bardejov: Žiadosť SCHVÁLENÁ (09/2019). Realizovaná  od 01.10.2019 do 31.03.2020, počet schválených UoZ v rámci projektu 1.


  Úradné hodiny
  Pondelok 07:30 - 15:30
  Utorok 07:30 - 15:30
  Streda 07:30 - 16:30
  Štvrtok  Neúradný deň
  Piatok 07:30 - 14:00

  Obedňajšia prestávka: 12:00 - 13:00

  +421 54 752 26 26
  Napíšte nám

  Kalendár odvozu odpadu