Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies.

Viac
 

Archív Verejná tabuľa

 09.11.2020

Prevádzkový poriadok pohrebiska obce Ladomirová

Návrh VZN: VZN_cintorin_2020_OcU_LA

ZÁVEREČNÝ ÚČET OBCE LADOMIROVÁ ZA ROK 2019 – NÁVRH

Návrh záverečného účtu obce Ladomirová za rok 2019, zverejnený dňa 04.06.2020: Zaverecny_ucet_2019

Príkaz a nariadenie starostu obce spojené so zabránením šírenia koronavírusu na Slovensku

Príkaz starostu obce Ladomirová č. 1 – Prikaz_starostu_1-Nariadenia-ObcU_LA

Príkaz starostu obce Ladomirová č. 2 (zatvorenie ZŠ Ladomirová) – Prikaz_starostu_2-Zatvorenie_ZS-ObcU_LA

Príkaz starostu obce Ladomirová č. 3 (zatvorenie MŠ Ladomirová) – Prikaz_starostu_3-Zatvorenie_MS-ObcU_LA

Nariadenie o prerušení úradných hodín Obce Ladomirová – Nariadenie_prerusenie_uradnych_hodin-ObcU_LA

NÁVRH ROZPOČTU OBCE LADOMIROVÁ NA ROK 2020-2022

Návrh rozpočtu obce Ladomirová na rok 2020-2022 – TU: Navrh_rozpoctu_ObcULA_2020-2022

INFORMÁCIA O PROJEKTE

Informácia o projekte “Dobudovanie systému na zber a odvoz komunálneho odpadu v obci Ladomirová”, spolufinancovaným Ministerstvom vnútra SR a Európskou úniou – Informacia_o_projekte-ObcU_LA

ZÁVEREČNÝ ÚČET OBCE LADOMIROVÁ ZA ROK 2018 – NÁVRH

Návrh záverečného účtu obce Ladomirová za rok 2018: Zaverecny_ucet_ObcU_LA_2018

NÁVRH VZN ZVEREJNENÝCH DŇA 01.02.2019

Návrh VZN č. 1/2019 o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov škôl, školských zariadení v pôsobnosti obce Ladomirová – TU: VZN_1_2019_vyska_prispevku_skoly_skolske_zariadenia

Návrh na úpravu VZN č. 3/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Ladomirová – TU: VZN_2_2019_naklad_komu_odpadom_OcU_LA

Návrh VZN č. 3/2019 o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základných školách – TU: VZN_3_2019-o-urceni miesta-a-casu-zapisu-dietata


Zoznam článkov:

Úradné hodiny
Pondelok 07:30 - 15:00
Utorok 07:30 - 15:00
Streda 07:30 - 16:30
Štvrtok 07:30 - 15:00
Piatok 07:30 - 14:00

Obedňajšia prestávka: 12:00 - 13:00

Tel. číslo: +421 54 752 26 26
E-mail: sekretariat.ladomirova@gmail.com

Kalendár odvozu odpadu