Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies.

Viac
 

Z V O L Á V A M zasadnutie obecného zastupiteľstva obce Ladomirová,

 10.11.2020

P O Z V Á N K A

V súlade s ustanovením § 13, ods. 4, písm. a) zák. SNR č. 369/1990 zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

Z V O L Á V A M

zasadnutie obecného zastupiteľstva obce Ladomirová,

ktoré sa uskutoční dňa 16.09.2020 (streda) o 18:00 hod. v budove Obecného úradu v Ladomirovej.

s týmto  n a v r h o v a n ý m   programom:

 Program:

  1. Otvorenie
  2. Určenie zapisovateľa.
  3. Určenie overovateľov zápisnice.
  4. Návrh programu rokovania OZ.
  5. Schválenie programu rokovania OZ.
  6. Doplnenie „Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Ladomirová“.
  7. Prerokovanie odpredaja obecných pozemkov.
  8. Prerokovanie možnosti vytvorenia „Múzeum Ladomirová“.
  9. Rôzne.
  10. Záver.

PhDr. Vladislav Cuper


Zoznam článkov:

Úradné hodiny
Pondelok 07:30 - 15:00
Utorok 07:30 - 15:00
Streda 07:30 - 16:30
Štvrtok 07:30 - 15:00
Piatok 07:30 - 14:00

Obedňajšia prestávka: 12:00 - 13:00

Tel. číslo: +421 54 752 26 26
E-mail: sekretariat.ladomirova@gmail.com

Kalendár odvozu odpadu