Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies.

Viac
 

Oznámenie o zásielke

 09.04.2024

Oznámenie o zásielke

Obec Ladomirová, zastúpená starostkou obce Mgr. Oľgou Bojčíkovou, týmto oznamuje, že:

občan: Ľubica Potočná (1978),

trvale bytom Obec Ladomirová, 090 03 Ladomirová

mal dňa 09.04.2024 na Obec Ladomirová doručené oznámenie o uložení zásielky určenej do vlastných rúk.

Odosielateľ: Exekútorský úrad Košice.

Adresát si môže uvedenú zásielku vyzdvihnúť  v kancelárii obecného úradu počas úradných  hodín v lehote 18 dní od vyvesenia.

Oznámenie bolo vyvesené na úradnej tabuli a web stránke obce  Ladomirová.

Dňa: 09.04.2024


Zoznam aktualít:

Napíšte nám

Úradné hodiny
Pondelok 07:30 - 15:00
Utorok 07:30 - 15:00
Streda 07:30 - 16:30
Štvrtok 07:30 - 15:00
Piatok 07:30 - 14:00

Obedňajšia prestávka: 12:00 - 13:00

+421 54 752 26 26
Napíšte nám

Kalendár odvozu odpadu