Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies.

Viac
 

ROKOVANIE OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA

 24.05.2021

V Ladomirovej dňa, 24.05.2021

P O Z V Á N K A

         V súlade s ustanovením § 13, ods. 4, písm. a) zák. SNR č. 369/1990 zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

Z V O L Á V A M

zasadnutie obecného zastupiteľstva obce Ladomirová,

ktoré sa uskutoční dňa 28.05.2021 (piatok) o 18:00 hod. v budove Obecného úradu v Ladomirovej (zasadačka obecného úradu)

s týmto  n a v r h o v a n ý m   programom:

Program:

  1. Otvorenie.
  • Určenie zapisovateľa.
  • Určenie overovateľov zápisnice.
  • Návrh programu rokovania OZ.
  • Schválenie programu rokovania OZ.
  1. Prerokovanie založenia „Dobrovoľného hasičského zboru“.
  2. Prerokovanie odpredaja pozemkov.
  3. Diskusia.
  4. Záver.

   PhDr. Vladislav Cuper

 starosta obce Ladomirová

Zverejnené a vyvesené dňa: 24.05.2021


Zoznam aktualít:

1 2 3 4 >

Napíšte nám

Úradné hodiny
Pondelok 07:30 - 15:30
Utorok 07:30 - 15:30
Streda 07:30 - 16:30
Štvrtok  Neúradný deň
Piatok 07:30 - 14:00

Obedňajšia prestávka: 12:00 - 13:00

+421 54 752 26 26
Napíšte nám

Kalendár odvozu odpadu