Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies.

Viac
 

ROKOVANIE OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA

 30.07.2021

V Ladomirovej dňa, 30.07.2021

P O Z V Á N K A                

         V súlade s ustanovením § 13, ods. 4, písm. a) zák. SNR č. 369/1990 zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

Z V O L Á V A M

zasadnutie obecného zastupiteľstva obce Ladomirová,

ktoré sa uskutoční dňa 05.08.2021 (štvrtok) o 18:00 hod. v budove Obecného úradu v Ladomirovej (zasadačka obecného úradu)

s týmto  n a v r h o v a n ý m   programom:

Program:

 1. Otvorenie.
 • Určenie zapisovateľa.
 • Určenie overovateľov zápisnice.
 • Návrh programu rokovania OZ.
 • Schválenie programu rokovania OZ.
 1. Zloženie sľubu nastupujúcich poslancov OZ.
 2. Prerokovanie sťažnosti.
 3. Prerokovanie prenájmu sály OcÚ.
 4. Prerokovanie odpredaja pozemkov.
 5. Prerokovanie projektu výstavby miestnych komunikácií.
 6. Prerokovanie projektov MAS – Dukla.
 7. Diskusia.
 8. Záver.

   PhDr. Vladislav Cuper

 starosta obce Ladomirová

Zverejnené a vyvesené dňa: 30.07.2021


Zoznam aktualít:

1 2 3 4 5 >

Napíšte nám

Úradné hodiny
Pondelok 07:30 - 15:30
Utorok 07:30 - 15:30
Streda 07:30 - 16:30
Štvrtok  Neúradný deň
Piatok 07:30 - 14:00

Obedňajšia prestávka: 12:00 - 13:00

+421 54 752 26 26
Napíšte nám

Kalendár odvozu odpadu