Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies.

Viac
 

ROKOVANIE OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA

 20.03.2022

V Ladomirovej dňa, 20.03.2022

                             P O Z V Á N K A                

         V súlade s ustanovením § 13, ods. 4, písm. a) zák. SNR č. 369/1990 zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

Z V O L Á V A M

zasadnutie obecného zastupiteľstva obce Ladomirová,

ktoré sa uskutoční dňa 24.03.2022 (štvrtok) o 17:00 hod. v budove Obecného úradu v Ladomirovej (zasadačka obecného úradu)

s týmto  n a v r h o v a n ý m   programom:

Program:

 1. Otvorenie.
 • Určenie zapisovateľa.
 • Určenie overovateľov zápisnice.
 • Návrh programu rokovania OZ.
 • Schválenie programu rokovania OZ.
 1. Prerokovanie odpredaja pozemku – Pasnišin
 2. Prerokovanie stožiaru 4ka.
 3. Prerokovanie cedečnej zmluvy – VVS a.s.
 4. Prerokovanie VZN č. 1/2022 – Zápis do 1 roč. ZŠ
 5. Informácia o čerpaní rozpočtu za rok 2021.
 6. Prerokovanie návrhu rozpočtu na rok 2022.
 7. Prerokovanie predbežného rozpočtu na roky 2023-2024
 8. Diskusia.
 9. Záver.

   PhDr. Vladislav Cuper

 starosta obce Ladomirová


Zoznam aktualít:

Napíšte nám

Úradné hodiny
Pondelok 07:30 - 15:30
Utorok 07:30 - 15:30
Streda 07:30 - 15:30
Štvrtok 07:30 - 15:30
Piatok 07:30 - 15:30

Obedňajšia prestávka: 12:00 - 13:00

+421 54 752 26 26
Napíšte nám

Kalendár odvozu odpadu