Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies.

Viac
 

Pravda o cintoríne z 1. sv. vojny v Ladomirovej

 18.09.2022

Rozhovor: Redaktorka časopisu Korzár – Jana Otriová  a Martin Drobňák

Historik o Ladomirovej: Cintorín nie je len ruský a obrubníky boli nešťastné ...

Kto je pochovaný na cintoríne v Ladomirovej?

            Treba veci uviesť na pravú mieru. V prvom rade nejde o vojnový cintorín len ruských vojakov. Už v roku 2010, keď sme spracúvali vojnové cintoríny na celom severovýchodnom Slovensku a výsledkom a výsledkom bola trojica monografií „Mementá prvej svetovej vojny“, sme upozornili na to, že v bežnej pamäti ľudí je cintorín označovaný ako ruský, ale v archívnych dokumentoch, ktoré sa k nemu viažu, sa takáto informácia nenachádza.

Čo to znamená?

            Podľa archívnych materiálov zo zložky tohto cintorína, ktoré sa nachádzajú vo Vojenskom historickom archíve v Bratislave vo fonde Vojnové hroby a cintoríny, je podľa katastrálneho listu pochovaných 270 vojakov a všetci sú „neznámi“. Cintorín tvoria spoločné hroby, masové šachty a je na ňom tiež jednotlivých hrobov. Práve v nich sú podľa evidenčného listu pochovaní vojaci Rakúsko-Uhorskej monarchie. Ďalším výskumom sa podarilo dohľadať aj zoznam vo fonde Zemského vojenského veliteľstva. Tu sa našiel zoznam mien šestnástich vojakov, podľa nich je jasné, že ide o vojakov rakúsko-uhorskej armády. Nehovorím, že na cintoríne nie sú pochovaní ruskí vojaci, určite sú v množstve neznámych vojakov. Ale v žiadnom prípade nemôžeme tento cintorín prehlásiť za cintorín len ruských vojakov.

Celý článok si môžete prečítať: https://hornyzemplin.korzar.sme.sk/c/23010785/historik-o-ladomirovej-cintorin-nie-je-len-rusky-a-obrubniky-boli-nestastne.html

Zdroj: KORZÁR, HORNÝ ZEMPLÍN, SME. 2022. Historik o Ladomirovej: Cintorín nie je len ruský a obrubníky boli nešťastné. Dostupné na: https://hornyzemplin.korzar.sme.sk/c/23010785/historik-o-ladomirovej-cintorin-nie-je-len-rusky-a-obrubniky-boli-nestastne.html

Mementá prvej svetovej vojny. Diel III. Cintoríny v okresoch Bardejov a Svidník - rok 2010

            Vojnový cintorín Ladomirová sa nachádza na ľavej strane cesty v smere na Hunkovce. Cintorín sa nachádza uprostred domovej zástavby. Má tvar obdĺžnika s plochou asi 1188 metrov štvorcových. O tomto vojnovom cintoríne máme pomerne skromné poznatky. Cintorín pravdepodobne vznikol už počas vojny. O žiadnych exhumáciách, či dodatočnom pochovávaní v medzivojnovom období nemáme žiadne informácie.

           Na cintoríne Ladomirová sa nachádza 82 hrobov. Z toho počtu je 28 hrobov hromadných. V šachtách č. 1-12 je pochovaných po šesť obetí a v šachtách č. 31-28 je pochovaných po osem obetí. Ďalších 16 hrobov patrí do kategórie spoločných. V každom z nich sú pochované dve obete. Počet hrobov dopĺňa 38 jednotlivých hrobov. Najviac informácií nám poskytuje pomerne precízny náčrt. Cintorín sa nachádza na pozemkoch Ilony Škurlovej, Michala Škurlu Farkaša a Neti Singerovej. Uvedení občania súhlasili s odpredajom pozemkov štátu. Požadovali zaň sumu tisíc korún. Takýto odpredaj museli schváliť nadriadené orgány a z dokumentov nie je jasné, či sa transakcia nakoniec uskutočnila.

           Cintorín v Ladomirovej je považovaný za čisto ruský cintorín, aj keď v archívnej zložke to nepotvrdzuje žiaden údaj. Dokonca ani  v jednom dokumente sa nespomína štátna príslušnosť. Spolu je tu pochovaných 270 vojakov. Nepoznáme identitu žiadnej obete. Je pravdepodobné, že v medzivojnovom období boli mená niektorých obetí ešte známe. Zachoval sa totiž dokument z roku 1924, v ktorom žandári žiadajú financie na výmenu tabuliek s menami obetí na hroboch z dôvodu opotrebenia. V spomínanom dokumente sa hovorí o priloženom zozname s menami obetí. Žiaden zoznam sa však v spomínanom archívnom fonde nenašiel.

           Nie sú známe ani presné dátumy úmrtí. Pri všetkých obetiach je iba stručný zápis „1914-1915“. Pravidelnú údržbu mal v medzivojnovom období na starosti zmluvný hrobár Ján Škréb z Nižného Svidníka. Za svoju prácu poberal raz ročne paušálny poplatok.

           V súčasnosti je cintorín udržiavaný, a keď jeho vzhľad nezodpovedá charakteru pietneho miesta. Cintorín bol upravovaný za finančnej pomoci ruského veľvyslanectva. Spôsob úpravy zrejme ovplyvnil aj fakt, že ide o cintorín neznámych vojakov. Celý cintorín je oplotený. Prednú časť oplotenia tvoria murované stĺpy spojené drevenými doskami. Zvyšok oplotenia tvorí oceľové pletivo. Všetky hroby sú zarovnané s okolitým terénom. Plocha cintorína je zatrávnená a pravidelne kosená.

           V súčasnom stave je cintorín skromne udržiavaný a jeho vzhľad by bolo potrebné skvalitniť. Ideálne by bolo rozmiestnenie krížov na miesta bývalých hrobov, čím by cintorín získal svoj historický vzhľad. K tomu sú samozrejme potrebné financie. Na ploche cintorína sa v blízkosti malej kaplnky nachádza tabuľa, ktorá upozorňuje na existenciu vojnového cintorína. Podobne ako na iných lokalitách, aj tu chýba pri vstupe informačná tabuľa, ktorá by návštevníkom ozrejmila históriu vojnového cintorína.

Zdroj: M. Drobňák – M. Korba – R. Turik. 1976 (Author), R. Turik (Author). Mementá prvej svetovej vojny. II. diel, Cintoríny v okresoch Bardejov a Svidník. Humenné : REDOS – Jana Fedičová, 2010. 153 s. ISBN 9788079061708.


Zoznam aktualít:

Napíšte nám

Úradné hodiny
Pondelok 07:30 - 15:00
Utorok 07:30 - 15:00
Streda 07:30 - 16:30
Štvrtok 07:30 - 15:00
Piatok 07:30 - 14:00

Obedňajšia prestávka: 12:00 - 13:00

+421 54 752 26 26
Napíšte nám

Kalendár odvozu odpadu