Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies.

Viac
 

POZVÁNKA NA VALNÉ ZHROMAŽDENIE

 27.09.2022

Spolumajitelia súkromných lesov  VOLŠINEC , PS  Ladomirová , 090 03

P o z v á n k a

          Výbor  spolumajiteľov  súkromných lesov  VOLŠINEC , PS  Ladomirová , 090 03 Vás pozýva na Valné zhromaždenie, ktoré sa uskutoční dňa  23.10.2022 /nedeľa/ v Kultúrnom dome obce Ladomirová  so začiatkom o 14:00 hodine        / účasť nutná kvôli voľbe nových členov výboru /.

Program:    1. Otvorenie

                   2. Schválenie programu VZ

                   3. Voľba návrhovej, mandátovej a volebnej komisie a overovateľov            

                       zápisnice

                   4. Diskusia

                   5. Voľba  nových členov výboru a dozornej rady PS  na ďalšie

                       volebné obdobie

                   6. Návrh a schválenie  uznesenia

                   7. Záver                           

                                                                                                                                                              Juraj  Ladomerský, predseda PS

Poznámka: Ak sa Valného zhromaždenia nemôžete zúčastniť, môžete splnomocniť inú osobu, aby Vás zastupovala. Naše právne predpisy nevyžadujú, aby podpis zastúpeného na písomnom plnomocenstve bol overený / § 31 a nasl. OZ/.

       Ak nebude valné zhromaždenie uznášania schopné, po jeho ukončení sa uskutoční mimoriadne valné zhromaždenie.   Zoznam aktualít:

Napíšte nám

Úradné hodiny
Pondelok 07:30 - 15:00
Utorok 07:30 - 15:00
Streda 07:30 - 16:30
Štvrtok 07:30 - 15:00
Piatok 07:30 - 14:00

Obedňajšia prestávka: 12:00 - 13:00

+421 54 752 26 26
Napíšte nám

Kalendár odvozu odpadu