Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies.

Viac
 

OZNAMY PRE OBČANOV

 26.03.2021

04.04.2021

- Pošta Ladomirová, týmto oznamuje občanom, že v utorok 06.04.2021 bude pošta v obci Ladomirová, z technických príčin zatvorená.

- Týmto dávame občanom do pozornosti, že najbližšie testovanie na COVID-19 prebehne v obci Ladomirová teraz v sobotu 10.04.2021, a to na obecnom úrade, v sále kultúrneho domu, v čase: od 09:00 hod. do 12.00 hod., od 12:30 hod. do 15:30 hod. a od 16:00 hod. do 18:00 hod.  PhDr. Vladislav Cuper, starosta obce

26.03.2021

- Pošta Ladomirová, týmto oznamuje občanom, že v pondelok 29.3.2021 bude pošta v obci Ladomirová, z technických príčin zatvorená. Na poštovej prevádzke v obci Ladomirová pracujú od 01.03.2021 iba 2 zamestnanci, pričom pri výpadku jedného zamestnanca, ten druhý musí doručiť všetky listové zásielky do 5 obcí. Preto Vás zamestnanci poštovej prevádzky žiadajú o pochopenie a trpezlivosť pri vybavovaní. Ďakujeme ..

- Týmto dávame občanom do pozornosti, že najbližšie testovanie na COVID-19 prebehne v obci Ladomirová teraz v sobotu 27.03.2021, a to na obecnom úrade, v sále kultúrneho domu, v čase: od 09:00 hod. do 12.00 hod., od 12:30 hod. do 15:30 hod. a od 16:00 hod. do 18:00 hod.  PhDr. Vladislav Cuper, starosta obce

- V piatok 26.03.2021 od 9:40 do 10:00 do obce zavíta súkromná firma Konaplant, ktorá ponúkne občanom na predaj ovocné stromčeky a kríčky. V ponuke budú jablone, hrušky, slivky, čerešne, višne, marhule, broskyne, egreše, ríbezle a ďalšie. Ďalej uvedená firma ponúka špeciálne hnojivo na podporu koreňového systému.

18.03.2021

- Na základe uznesenia Vlády SR č. 160 zo dňa 17.03.2021, bol opakovane predĺžený NÚDZOVÝ STAV o 40 dní na celom území SR s účinnosťou od 20.03.2021.PhDr. Vladislav Cuper, starosta obce.

17.03.2021

- Štatistický úradu SR vyzýva občanov k sčítaniu obyvateľstva. Občania sa môžu sčítať na webovej stránke www.scitanie.sk, prostredníctvom ktorej vyplnia sčítací formulár. Môžu to tak urobiť najneskôr do 31.03.2021. Seniori a občania, ktorí nemajú prístup na internet, nech im pomôžu vyplniť sčítací formulár deti, vnúčatá, známi a pod. Pričom v zmysle zákona o sčítaní, môže obec udeliť sankciu obyvateľovi vo výške od 25 až do 250 EUR, za to, že sa sčítania nezúčastnil. Ďalej upozorňujeme obyvateľov, že asistované sčítanie, ktoré sa bude realizovať až po 1. apríli 2021, sa bude týkať výlučne a prioritne obyvateľov digitálne vylúčených (bez internetu, seniorov, osamelých seniorov, obyvateľov marginalizovanej rómskej komunity).

- Riaditeľka ZŠ Ladomirová oznamuje, že 6. apríla 2021 /t. j. utorok /od 9. hod do 12. hod. sa uskutoční zápis do 1 ročníka.  Ide o deti narodené od 1. septembra 2014 do 31. augusta 2015. Ak bude v čase konania zápisu pretrvávať mimoriadna situácia, núdzový stav, alebo výnimočný stav vyhlásený v súvislosti s ochorením COVID-19, zápis sa bude organizovať bez prítomnosti detí. Rodič sa zúčastní na zápise osobne a bude  dodržiavať hygienicko- epidemiologické opatrenia. Vyplní formulár a odovzdá ho riaditeľke školy. Žiadam rodičov, aby si vzali rodný list dieťaťa a občiansky preukaz. Mgr. Eva Oleárová, riaditeľka ZŠ

- Z dôvodu, že boli prijaté nové proti epidemiologicke opatrenia súvisiace so šírením vírusu COVID-19, spojené so zákazom vychádzania po 20.00 hod., verejné osvetlenie bude zapnuté iba do 21.00 hod. V prípade akýchkoľvek pripomienok, kontaktujte obecný úrad. Ďakujeme. PhDr. Vladislav Cuper, starosta obce

01.02.2021
- Ako ste si už všimli, zvýšila sa periodicita vyvážania triedeného komunálneho odpadu, a to zmiešané plasty, pet fľaše, papier a VKM, Sklo, Elektro, Kovové  obaly, Nebezpečný odpad. Zber Zmiešaných plastov a pet fliaš sa vykonáva už každý mesiac. Týmto Vás chceme upozorniť, že zmiešané plasty a pet fľaše sa vyvážajú v piatok 5. februára. Preto žiadame občanov, aby si vo štvrtok pripravili vrecia z plastami a umiestnili ich pred rodinný dom. Následne chceme poprosiť hlavne občanov z rómskej komunity, aby taktiež zodpovedne pristupovali k triedeniu komunálneho odpadu, naplnené vrecia plastom, aby umiestnili pred rodinný dom a tým pomohli znížiť náklady obce na jeho vývoz.


Zoznam aktualít:

Napíšte nám

Úradné hodiny
Pondelok 07:30 - 15:30
Utorok 07:30 - 15:30
Streda 07:30 - 15:30
Štvrtok 07:30 - 15:30
Piatok 07:30 - 15:30

Obedňajšia prestávka: 12:00 - 13:00

+421 54 752 26 26
Napíšte nám

Kalendár odvozu odpadu