Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies.

Viac
 

OZNAM O PREVENTÍVNYCH OPATRENIACH NA ZAMEDZENIE ŠÍRENIA KORONAVÍRUSU

 10.11.2020

  V zmysle záverov zasadnutia ústredného krízového štábu, zo dňa 6. marca 2020, Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny a Obce Ladomirová, Obec Ladomirová prijíma nasledovné preventívne opatrenia na zamedzenie šírenia koronavírusu:

 • obec pozastavuje organizovanie spoločenských kultúrnych a športových podujatí vo svojej pôsobnosti,
 • obec pozastavuje právnickým a fyzickým osobám – podnikateľom na území obce konanie hromadných podujatí, pri ktorých by mohlo dôjsť k šíreniu ochorenia,
 • obec vyzýva občanov, aby zvážili osobnú návštevu obecného úradu, ale aj iných úradov v okrese Svidník a na komunikáciu využívali emailový a telefonický kontakt,
 • obec informuje občanov, že je pozastavený výkon aktivačnej činnosti podľa § 10, § 12 a § 52 od dnes 13:00 hod. do 23.03.2020. Neodpracované hodiny sa považujú za odpracované, a takto budú aj zo strany organizátorov vyhodnotené.

Obec Ladomirová žiada občanov, aby zbytočne nerobili paniku a dodržiavali uvedené opatrenia. Zatiaľ v obci Ladomirová nebol potvrdený výskyt vírusu COVID-19, ale je potrebná prevencia, ktorá by prípadným  nákazám zabránila.

         V zmysle rozhodnutia Úradu verejného zdravotníctva SR, sa nariaďujú od 10.03.2020 do 23.03.2020 tieto opatrenia:

Verejná vyhláška 1:  1._Verejna_vyhlaska_rozhodnutie_zakaz_hromadnych_podujati

Verejná vyhláška 2: 2._Verejna_vyhlaska_rozhodnutie_izolacia_v_domacom_prostredi

Usmernenie: 3._Usmernenie_hlavneho_hygienika_SR_karantena_09_03.2020

Z dôvodu vzniku ohrozenia verejného zdravia a nevyhnutnosti prijať opatrenia podľa zákona o civilnej ochrane obyvateľstva, vláda Slovenskej republiky vyhlásila 11. marca 2020 mimoriadnu situáciu na území Slovenskej republiky. Ústredný krízový štáb SR prijal 12. marca 2020 nasledovné opatrenia v súvislosti s ochorením COVID-19:

 1. zatvorenie všetkých troch medzinárodných letísk,
 2. povinná 14-dňová karanténa pre ľudí s trvalým alebo prechodným pobytom v SR, ktorí sa vrátia zo zahraničia,
 3. zatvorenie všetkých škôl a školských zariadení,
 4. zavedenie dočasných hraničných kontrol so všetkými susednými štátmi s výnimkou Poľskej republiky, na tejto hranici bude situácia priebežne monitorovaná,
 5. obmedzenie medzinárodnej a vnútroštátnej vlakovej i autobusovej prepravy, dopravné obmedzenia sa netýkajú dovozu a zásobovania,
 6. zatvorenie barov, voľnočasových zariadení a priestorov (lyžiarskych stredísk, wellness centier, fitnescentier, zábavných parkov a aquaparkov),
 7. zatvorenie sociálnych a kultúrnych zariadení,
 8. obmedzená prevádzka obchodných centier – cez víkend bude možné nakúpiť len potraviny, lieky a drogériu,
 9. obmedzenie úradných hodín klientskych centier,
 10. naďalej platí zákaz návštevy nemocníc,
 11. zákaz organizovania hromadných podujatí športovej, kultúrnej, spoločenskej či inej povahy,
 12. hotely a reštaurácie budú otvorené.

Na základe uvedeného, žiadame všetkých občanov obce, aby dodržiavali uvedené opatrenia, aby neohrozili svoje zdravie, ale hlavne zdravie nás všetkých.

Ďakujeme  ..


Zoznam aktualít:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 >

Napíšte nám

Úradné hodiny
Pondelok 07:30 - 15:30
Utorok 07:30 - 15:30
Streda 07:30 - 15:30
Štvrtok  Neúradný deň
Piatok 07:30 - 15:30

Obedňajšia prestávka: 12:00 - 13:00

+421 54 752 26 26
Napíšte nám

Kalendár odvozu odpadu