Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies.

Viac
 

OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO

 25.12.2022

V Ladomirovej dňa, 25.12.2022

P O Z V Á N K A                

V súlade s ustanovením § 13, ods. 4, písm. a) zák. SNR č. 369/1990 zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

Z V O L Á V A M

zasadnutie obecného zastupiteľstva obce Ladomirová,

ktoré sa uskutoční dňa 28.12.2022 (streda) o 17:00 hod. v budove Obecného úradu v Ladomirovej (zasadačka obecného úradu)

s týmto  n a v r h o v a n ý m   programom:

Program:

 1. Otvorenie
 2. Určenie overovateľov zápisnice
 3. Návrh   programu rokovania OZ
 4. Schválenie programu OZ
 5. Sľub poslanca OZ
 6. Odmeňovanie poslancov OZ
 7. Návrh komisie pre verejný poriadok a životného prostredia. 
 8. Ziadosť o poskytnutie finančných prostriedkov na činnosť denného stacionára 
 9. Žiadosť o prenájom priestorov Kulturného domu
 10. Návrh rozpočtu na rok 2023
 11. Diskusia
 12. Záver

         Mgr. Oľga Bojčíková

 starostka obce Ladomirová


Zoznam aktualít:

Napíšte nám

Úradné hodiny
Pondelok 07:30 - 15:00
Utorok 07:30 - 15:00
Streda 07:30 - 16:30
Štvrtok 07:30 - 15:00
Piatok 07:30 - 14:00

Obedňajšia prestávka: 12:00 - 13:00

+421 54 752 26 26
Napíšte nám

Kalendár odvozu odpadu