Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies.

Viac
 

OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO

 20.03.2022

V Ladomirovej dňa, 08.07.2022

P O Z V Á N K A                

         V súlade s ustanovením § 13, ods. 4, písm. a) zák. SNR č. 369/1990 zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

Z V O L Á V A M

zasadnutie obecného zastupiteľstva obce Ladomirová,

ktoré sa uskutoční dňa 14.07.2022 (štvrtok) o 18:00 hod. v budove Obecného úradu v Ladomirovej (zasadačka obecného úradu)

s týmto  n a v r h o v a n ý m   programom:

Program:

 1. Otvorenie
 • Určenie zapisovateľa
 • Určenie overovateľov zápisnice
 • Návrh programu rokovania OZ
 • Schválenie programu rokovania OZ
 1. Prerokovanie sťažnosti občanov na rušenie kľudu
 2. Prerokovanie žiadosti o poskytnutie sály na tanečnú zábavu
 3. Prerokovanie žiadosti o prenájom priestorov hasičskej zbrojnice
 4. Prerokovanie schválenia volebných obvodov a počtu poslancov OZ na voľby do OSO a VÚC
 5. Prerokovanie a schválenie „Záverečný účet za rok 2021“
 6. Prerokovanie poskytnutie úveru
 7. Diskusia
 8. Záver

   PhDr. Vladislav Cuper

 starosta obce Ladomirová


Zoznam aktualít:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 >

Napíšte nám

Úradné hodiny
Pondelok 07:30 - 15:30
Utorok 07:30 - 15:30
Streda 07:30 - 16:30
Štvrtok  Neúradný deň
Piatok 07:30 - 14:00

Obedňajšia prestávka: 12:00 - 13:00

+421 54 752 26 26
Napíšte nám

Kalendár odvozu odpadu