Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies.

Viac
 

DANE - INFORMÁCIA

 03.05.2022

UPOZORNENIE:

         V rozhodnutí o vyrúbení dane za komunálny odpad a drobné stavebné odpady sú uvedení všetci občania, ktorí majú trvalý, resp. prechodný  pobyt v domácnosti. Za týchto občanov je daňovník povinný uhradiť daň. Následne každý občan SLOVENSKEJ REPUBLIKY,  je povinný uhradiť daň za komunálny odpad a drobné stavebné odpady obci, v ktorej sa zdržiava, či už na trvalom, alebo prechodnom pobyte.  Obec môže poplatníkovi za určité obdobie, ktoré trvá viac ako 90 dní v priebehu zdaňovacieho obdobia a počas obdobia ktorého sa nezdržiava alebo sa nezdržiaval na území obce, poplatok znížiť alebo odpustiť.         

          A tu má obec každý rok problém s doručovaním dokladov k úľave na dani za komunálny odpad.  Tí občania, ktorí sa zdržujú mimo trvalého pobytu viac ako 90 kalendárnych dní, z dôvodu zamestnania, resp. školy, prechodného pobytu v inom meste, obci a pod. a do dnešného dňa nedoručili obci potvrdenie o zdržiavaní sa mimo trvalého pobytu, obec vypočítava plnú výšku dane za komunálny odpad. Upozorňujeme, že je povinnosť občanov každý rok doručovať takéto potvrdenia na obecný úrad, ak chcú mať daň za komunálny odpad krátenú o 50 %.

         Ak občan má nahlásené na trvalom pobyte iného občana, napr. vnučku, kamaráta, syna a pod. a títo sa nezdržujú na trvalom pobyte, taktiež je povinnosť takéhoto občana, každý rok dokladovať potvrdenie na úľavu na dani, či už potvrdenie o zamestnaní, inom prechodnom pobyte, návšteve školy, potvrdenie o úhrade poplatku za komunálny odpad v inom meste, resp. obci a pod. Ak takéto potvrdenie obci nebude doručené, obec vypočíta daň za komunálny odpad v plnej výške.

          Stávajú sa situácie, že niektorí občania si dávajú trvalý alebo prechodný pobyt k svojim známym, rodičom a pod. aj keď tu nebývajú, a to z rôznych bližšie nešpecifikovaných dôvodov . Takýto občan, ak nedoručí doklad k úľave na dani obci, jeho povinnosť je uhradiť daň v plnej výške v obci Ladomirová, aj keď sa tu nezdržiava.

          Ďalej chceme upozorniť občanov, aby si neprihlasovali na trvalý alebo prechodný pobyt občanov, ktorí sa tu nezdržiavajú, predíjdu tým ďalším zbytočným problémom. Ak Vám bola podľa Vás daň zle vypočítaná, alebo potrebujete akékoľvek informácie ohľadom daní, prosím kontaktujte obecný úrad.

PhDr. Vladislav Cuper, starosta obce


Zoznam aktualít:

Napíšte nám

Úradné hodiny
Pondelok 07:30 - 15:30
Utorok 07:30 - 15:30
Streda 07:30 - 15:30
Štvrtok 07:30 - 15:30
Piatok 07:30 - 15:30

Obedňajšia prestávka: 12:00 - 13:00

+421 54 752 26 26
Napíšte nám

Kalendár odvozu odpadu