Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies.

Viac
 

AMBULANTNÝ PREDAJ POTRAVÍN

 23.02.2022

Regionálna veterinárna a potravinová správa Svidník upozorňuje Obec Ladomirová, že povinnosťou obce je nahlasovanie každého ambulantného predajcu potravín. Na základe ustanovení zákona NR SR č. 152/1995 Z. z. o potravinách v znení neskorších predpisov, je obec povinná:

a) podľa § 26, ods. 2, pri vydávaní trhových poriadkov podľa osobitného predpisu spolupracovať s príslušným orgánom kontroly potravín,

b) podľa § 26, ods. 3, vopred nahlásiť predaj potravín na trhových miestach príslušnej Regionálnej veterinárnej a potravinovej správe,

c) podľa § 28, ods. 5, v prípade nesplnenia si tejto povinnosti (ohlásenie predaja na trhových miestach), môže byť uložená peňažná sankcia vo výške od 100,- EUR do 5 000,- EUR.

Obec upozorňuje všetky podnikateľské subjekty, ktoré ambulantne predávajú potraviny, že majú voči obci povinnosť vopred nahlasovať predaj potravín v obci a následne obec vopred nahlasuje predaj potravín Regionálnej veterinárnej a potravinovej správe vo Svidníku!


Zoznam aktualít:

Napíšte nám

Úradné hodiny
Pondelok 07:30 - 15:00
Utorok 07:30 - 15:00
Streda 07:30 - 16:30
Štvrtok 07:30 - 15:00
Piatok 07:30 - 14:00

Obedňajšia prestávka: 12:00 - 13:00

+421 54 752 26 26
Napíšte nám

Kalendár odvozu odpadu